Lucentise intravitraalse sissetoomise hinnad

Põhiline Haigused

Lucentise (Lucentis) intravitriaalne süstimine ("süstimine silma") on tavaline meetod makulaarse düstroofia niiske vormi ravimiseks ja äsja moodustatud veresoonte kontrollimiseks.

See protseduur ei nõua erilisi haruldasi ja kulukaid seadmeid, nii et seda saab teha enamikus silmahaiglates operatsiooniruumi ja asjakohaste oskustega silmaarstiga.

Sellega seoses koosneb selle "minitoimingu" hind ravimi maksumusest ja tasumisest oftalmoloogi tegevuse eest operatsiooniruumis. Samal ajal võib patsient ise osta apteegis iseseisvalt ise või lisada see otse meditsiiniasutuse teenuste hinnale.

Ravimi "Lucentis" intravitriaalse manustamise hinnad Moskva silmakliinikutes:

Oftalmoloogiline keskus

Kliiniline hinnang

Süstimise hind, hõõruge. (1 tk.)

Lucentis

Lucentis: kasutusjuhised ja ülevaated

Ladinakeelne nimi: Lucentis

ATX kood: S01LA04

Toimeaine: ranibisumab (ranibisumab)

Tootja: NOVARTIS PHARMA, AG (Šveits), NOVARTIS PHARMA STEIN, AG (Šveits)

Kirjelduse ja foto aktualiseerimine: 06/15/2018

Lucentis - oftalmoloogiline ravim.

Vabastage vorm ja koostis

Lucentis'e manustamisviis - intraokulaarse manustamise lahus: kergelt opalestseeruv või läbipaistev, värvitu (0,23 ml viaalides koos nõelaga, mis on varustatud filtriga, et eemaldada ravim viaalist, süstal ja süstlanõel komplektis, pappkomplektis 1 komplektis; 1 eeltäidetud süstal koos 0,165 ml lahusega pappkimbus 1 blister).

Koostis 1 ml lahus:

 • toimeaine: ranibisumab - 0,01 g;
 • abikomponendid: süstevesi - kuni 1 ml; polüsorbaat 20 - 0,000 1 g; histidiin - 0,000 321 g; histidiinvesinikkloriidi monohüdraat - 0,001 662 g; a, trehaloosdihüdraat - 0,1 g

Farmakoloogilised omadused

Farmakodünaamika

Ranibisumab seostudes selektiivselt vaskulaarse endoteeli kasvufaktori VEGF-A isovormidega (VEGF110, VEGF121, VEGF165) ja ennetades VEGF-A interaktsiooni oma retseptoritega endoteelirakkude pinnal (VEGR1 ja VEGR2) inhibeerivad proliferatsiooni ja neovaskularisatsiooni. Kui võrkkesta veenide ja suhkurtõve ummistus peatab aine võrkkesta koroidsete neoplasmide kasvu pärssimise teel, peatab makulaarse ödeemi eksudatiivse hemorraagilise vormi ja vanusega seotud makulaarse degeneratsiooni (AMD) progresseerumise.

90% juhtudest, kui ranibisumabi kasutati AMD raviks 2 aastat minimaalse ekspressiooniga klassikalise ja varjatud subfoveaalse koroidse neovaskularisatsiooni (CNV) korral, täheldati nägemisteravuse olulist vähenemist (mitte rohkem kui 15 tähte kadu ETDRS skaalal või 3 rida vastavalt Snellen tabelile). 33% juhtudest täheldati nägemisteravuse paranemist ETDRSi skaalal 15 tähte või rohkem. Süstimist simuleerides vastavalt 53% ja 4% juhtudest oli ETDRS skaalal vähenenud vähem kui 15 tähte ja nägemisteravus paranes rohkem kui 15 tähte.

90% AMD-ga patsientidest, kellel oli peamiselt klassikalise subfoveaalse CNV-ga ravimi kasutamine kahe aasta jooksul, vähenes täheldatud nägemise kaotus sagedamini kui 3 rida; 41% patsientidest näitas nägemisteravuse paranemist rohkem kui 3 liini võrra.

Vähenenud nägemisteravuse risk (rohkem kui 3 rida) patsientide grupis, kes said verteporfiini fotodünaamilist ravi, vähenes vastavalt 64% ja 6% juhtudest.

Kooskõlas NEI-VFQ küsimustikuga (elukvaliteedi hindamine), pärast ühe aasta kestnud ravi AMD-s ranibisumabiga minimaalselt väljendatud klassikalise ja varjatud subfoveaalse CNV-ga, paranes nägemisteravus võrreldes algväärtusega +10,4 ja +7 tähega, vastavalt. Selle indikaatori vähenemine 4,7 tähe võrra täheldati süstelahuste kontrollrühmas. Ravi juhtimisel AMD-s ranibisumabiga minimaalselt ekspresseeritud klassikalise ja peidetud subfoveaalse CNV-ga püsis nägemisteravuse paranemine 2 aastat.

Kui Lucentist ravitakse 1 aasta jooksul AMD-ga patsientidel, kellel on valdavalt klassikaline subfoveaalne CNV, oli nägemisteravuse keskmine muutus lähedal ja kaugel võrreldes algväärtusega vastavalt +9,1 kuni +9,3 tähte. Verteporfiiniga fotodünaamilist ravi saavate patsientide nägemisteravuse keskmine muutus ja kaugus kontrollrühmas võrreldes algväärtusega oli +3,7 ja +1,7 tähte. Nägemisega seotud töövõimetusmäär uimastit saanud patsientidel kasvas +8,9 punkti võrra ja süstimisega imitatsiooniga patsientidel +1,4 punkti võrra.

Makula diabeetilise ödeemaga seotud nägemisteravuse vähenemine, selle muutus pärast üheaastast ravi algväärtusega võrreldes oli:

 • monoteraapia ranibizumab: +6,8 tähte;
 • ranibizumabi koosmanustamine laserkoagulatsiooniga: +6,4 tähte;
 • laserkoagulatsioon: +0,9 tähte.

ETDRSi skaalal oli rohkem kui 15 tähe visuaalne teravus ranibizumabi monoteraapia / ranibizumabi kombineeritud kasutamine laserkoagulatsiooni / laserkoagulatsiooniga vastavalt 22,6 / 22,9 / 8,2% patsientidest. Kasutades kahte ravimeetodit ühe päeva jooksul, manustati ranibizumabi pärast pool tundi (minimaalselt) pärast laserkoagulatsiooni.

Kui ranibizumabi manustati 1 aasta jooksul (vajadusel koos laserkoagulatsiooniga), vähendades samal ajal diabeetilise makulaarse ödeemaga seotud nägemisteravust, oli nägemisteravuse keskmine muutus võrreldes algväärtusega +10,3 tähte võrreldes −1,4-ga. sümboleid simuleerides.

60,8% ja 32,4% ranibizumabi saanud patsientidest näitas ETDRS skaalal rohkem kui 10 ja 15 tähte, võrreldes simuleeritud süstimistega 18,4% ja 10,2%.

Stabiilse nägemisteravuse saavutamisel võimaldasid kolm järjestikust uuringut ravimit manustada. Kui ravi oli vaja jätkata, viidi läbi kaks (vähemalt) järjestikust Lucentise süstimist.

Ravi ranibisumabiga näitas silmatorkavat võrkkesta keskvööndi paksuse vähenemist, mida mõõdeti optilise koherentse tomograafia abil. Võrkkesta paksus tsentraalses tsoonis pärast ravimi 1-aastast manustamist vähenes simuleeritud süstide kasutamisel 194 mikroniga võrreldes 48 mikroniga. Diabeetilise makulaarse ödeemi korral oli aine ohutusprofiil sarnane AMD niiske vormi ravis.

Vähenenud nägemisteravuse tõttu, mis on põhjustatud CNV patoloogilisest lühinägelikust, oli pärast 1-3 kuud kestnud ravi nägemisteravus võrreldes algväärtusega +10,5 tähte ranibizumabi kasutamisel sõltuvalt nägemisteravuse stabiliseerimise kriteeriumide saavutamisest, +10,6 tähte ravi ajal ranibisumab sõltuvalt haiguse aktiivsusest; nägemisteravuse muutus pärast pooleaastast ravi võrreldes algväärtusega oli vastavalt 11,9 tähte ja 11,7 tähte ning aasta hiljem - vastavalt 12,8 tähte ja 12,5 tähte.

Hinnates nägemisteravuse keskmiste muutuste dünaamikat algväärtusest ühe aasta jooksul, registreeriti tulemuste kiire saavutamine, kusjuures maksimaalne paranemine saavutati juba 2 kuud. Nägemisteravuse paranemine püsis kogu aasta vältel.

Ranibizumabi kasutamisel võrreldes vertiporfiiniga tehtud fotodünaamilise raviga oli suurem patsientide osakaal, kelle nägemisteravus oli 10 või enam tähte või mille väärtused olid üle 84 tähe. Pärast 3 kuu möödumist ravi algusest täheldati ranibizumabravi ajal 61,9% juhtudest nägemisteravuse suurenemist 10 tähemärki või rohkem, võrreldes algväärtusega, sõltuvalt nägemisteravuse stabiliseerimise kriteeriumide saavutamisest ja 65,5% juhtudest ranibisumabi kasutamisel. sõltuvalt haiguse aktiivsusest; poolaastas vastavalt 71,4% ja 64,7% juhtudest; 1 aasta pärast 69,5% ja 69% juhtudest. Patsientide grupis, kes said verteporfiini pärast 3-kuulist ravi fotodünaamilist ravi, täheldati 10 nädala või rohkem nägemisteravuse suurenemist ainult 27,3% -l juhtudest.

Pärast 3-kuulist ravi täheldati 38,1% -l patsientidest ranibizumabi kasutamisel nägemisteravust, mis suurenes 15 või enama tähega võrreldes algväärtusega, sõltuvalt nägemisteravuse stabiliseerimise kriteeriumidest ja 43,1% patsientidest ranibisumabi kasutamisel, sõltuvalt aktiivsusest. haigused; poolaastas - vastavalt 46,7% ja 44,8% patsientidest; 1 aasta pärast 53,3% ja 51,7% patsientidest. Suuremat nägemisteravust 15 tähega või rohkem patsientide grupis, kes said verteporfiiniga fotodünaamilist ravi, täheldati pärast 3-kuulist ravi ainult 14,5% juhtudest.

Tuleb märkida, et üheaastase perioodi süstide arv patsientidel, kes olid läbinud haigusseisundi kriteeriumide alusel seisundi jälgimise ja ravi jätkamise, oli vähem kui patsientidel, kes said ravi sõltuvalt nägemisteravuse stabiliseerimise kriteeriumide saavutamisest.

Pärast ravi lõpetamist ei ole ilmnenud nägemisteravuse kõrvaltoimeid. 1 kuu jooksul pärast ravi jätkamist jätkus nägemisteravuse taastumine.

Intraretinaalsete tsüstide, intraretinaalse turse või subretinaalse vedelikuga patsientide osakaalu vähendati võrreldes algväärtusega. Samuti täheldati NEI-VFQ-25 küsimustiku üldhinnangu paranemist.

Farmakokineetika

Cmax ranibisumabi (maksimaalne plasmakontsentratsioon) intravitreaalse süstimise korral üks kord kuus koos renovaskulaarse AMD-ga oli väike ja ebapiisav, et inhibeerida VEGF-A bioloogilist aktiivsust 50% võrra; Cmax kui klaaskehasse manustati doosivahemikus 0,05 kuni 1 mg, oli see proportsionaalne kasutatud annusega.

Aine keskmine poolväärtusaeg (0,5 mg annus) klaaskehast, vastavalt farmakokineetilise analüüsi tulemustele ja selle eliminatsioonile vereplasmast, on keskmiselt umbes 9 päeva.

Ranibisumabi kontsentratsioon vereplasmas, kui seda manustatakse kord kuus klaaskehasse, saavutab maksimaalse väärtuse 1 päev pärast süstimist ja jääb vahemikku 0,79 kuni 2,9 ng 1 ml kohta. Minimaalne plasmakontsentratsioon varieerub 0,07 kuni 0,49 ng 1 ml kohta. Seerumis on aine kontsentratsioon ligikaudu 90 000 korda väiksem kui klaaskehas.

Näidustused

 • vanusega seotud makulaarse degeneratsiooni neovaskulaarne (märg) vorm (ravi);
 • nägemisteravuse vähenemine, mis on seotud diabeetilise makulaarse ödeemaga (monoteraapia või kombinatsioon laserkoagulatsiooniga patsientidel, kes on eelnevalt läbinud laserkoagulatsiooni);
 • nägemisteravuse vähenemine, mis on tingitud võrkkesta veeni oklusioonist (ravi) tingitud makula turse tõttu.

Vastunäidustused

 • silma kahtlustatud või kinnitatud infektsioonid, perikulaarse lokaliseerumise nakkus;
 • silmasisese põletiku;
 • nägemise funktsiooni pöördumatu isheemilise kadumise kliiniliste ilmingute olemasolu võrkkesta veeni oklusiooni ajal;
 • vanus alla 18 aasta;
 • rasedus;
 • rinnaga toitmise periood;
 • individuaalne talumatus preparaadis sisalduvate komponentide suhtes.

Suhteline (haigused / tingimused, mille puhul Lucentise määramine nõuab ettevaatusega):

 • teadaolev ülitundlikkus ajaloos, insuldi riskitegurite olemasolu (on vaja hoolikalt hinnata riski ja kasu suhet);
 • VEGF-i inhibiitorite kombineeritud kasutamine diabeetilise makula turse ja makula ödeemi tõttu, mis on tingitud võrkkesta veeni oklusioonist, insultist või mööduvast ajuisheemiast ajaloos (eksisteerib trombembooliaoht); teised ravimid, mis mõjutavad veresoonte endoteeli kasvufaktorit;
 • võrkkesta veeni oklusioon ajaloos;
 • tsentraalse võrkkesta veeni või selle harude isheemiline oklusioon.

Kasutusjuhend Lucentis: meetod ja annus

Lahus (0,05 ml) sisestatakse intravitreaalse süstimise teel klaaskehasse 3,5–4 mm limbuse taga, suunates nõela silmamuna keskele ja vältides horisontaalset meridiaani. Järgmine süst toimub sklera teisel poolel. Kuna intraokulaarse rõhu ajutine suurenemine on võimalik 1 tunni jooksul pärast lahuse süstimist, on oluline kontrollida silmasisese rõhu, nägemisnärvi pea perfusiooni ja rakendada sobivat ravi (vajadusel). On teada, et pärast Lucentis'e kasutuselevõttu on silmasisese rõhu pidev suurenemine.

Üks pudel ravimit on mõeldud ainult üheks süstimiseks. Ühes sessioonis süstitakse lahus ainult ühesse silma.

Süstimine toimub aseptilistes tingimustes, sealhulgas meditsiinitöötajate käte töötlemisel, salvrätikute, steriilsete kindate, harjasega või sellega samaväärsete vahendite kasutamisega paratsentseerimise tööriistadeks (vajaduse korral).

Enne süstimist viiakse läbi silmalaugude ja silmade ümbruse asjakohane desinfitseerimine, sidekesta anesteesia ja laia toimespektriga antimikroobne ravi (neid manustatakse 3 korda päevas enne ja pärast Lucentis'e manustamist sidekesta sapisse).

Ravimit tohib manustada ainult silmaarst, kellel on kogemusi intravitreaalsetes süstides.

Kahe ravimi annuse sisseviimise vahel on oluline jälgida 1 kuu (minimaalne) intervall.

Soovitatav annus on 0,05 ml (0,000 5 g) Lucentist 1 kord kuus.

Enne aine sissetoomist kontrollitakse selle värvi ja lahustumise kvaliteeti. Kui värv muutub ja lahustumatud nähtavad osakesed ilmuvad, ei saa Lucentist kasutada.

Märg AMD vorm

Lucentis'e sissetoomine jätkab maksimaalse stabiilse nägemisteravuse saavutamist. See määratakse kindlaks kolme järjestikuse igakuise külastuse ajal ravimi kasutamise ajal.

Visuaalset teravust raviarsti taustal jälgitakse kord kuus. Ravi jätkatakse nägemisteravuse vähenemisega ühe või enama AMD-ga seotud liini suhtes, mis määratakse jälgimise ajal ja jätkub kuni püsiva nägemisteravuse saavutamiseni ka kolme järjestikuse igakuise külastuse korral.

Vähendatud nägemisteravus seoses DMO-ga

Ravimi manustamine toimub iga kuu ja jätkatakse kuni nägemisteravus on stabiilne kolmel järjestikusel igakuisel visiidil ravimiravi ajal.

Diabeetilise makulaarse ödeemiga patsientidel võib Lucentist kasutada koos laserkoagulatsiooniga, sealhulgas patsientidel, kellel on varem kasutatud laserkoagulatsiooni. Kui mõlemad ravimeetodid on ette nähtud samal päeval, on soovitatav ravimit manustada pool tundi pärast laserkoagulatsiooni.

Nägemisteravuse vähenemine, mis on tingitud võrkkesta veeni oklusioonist tingitud makula turse (tsentraalne võrkkesta veen ja selle oksad)

Lucentist manustatakse igakuiselt, ravi jätkatakse kuni maksimaalse nägemisteravuse saavutamiseni, mille määravad kolm järjestikust igakuist külastust ravimiravi ajal.

Ravi ajal jälgib Lucentis nägemisteravust kord kuus.

Kui igakuine jälgimine näitab nägemisteravuse vähenemist võrkkesta veeni oklusiooni tõttu, jätkatakse lahuse manustamist igakuiste süstidena ja jätkatakse kuni nägemisteravus stabiliseerub kolme järjestikuse igakuise külastuse korral.

Ravimit võib kasutada koos laserkoagulatsiooniga. Kui mõlemad ravimeetodid on ette nähtud üheks päevaks, manustatakse Lucentis pärast pool tundi (vähemalt) pärast laserkoagulatsiooni. Ravimit võib kasutada patsientidel, kellel on eelnevalt kasutatud laserkoagulatsiooni.

Patoloogilise müoopia põhjustatud CNV tekitatud nägemisteravuse vähenemine

Ravi algab ühe ravimi süstimisega. Kui patsiendi seisundi kontrolli all (sealhulgas kliiniline uuring, fluorestseeruv angiograafia ja optilise koherentsuse tomograafia) jätkatakse ravi.

Esimese raviaasta jooksul on enamikel patsientidel vaja 1 või 2 lahust. Mõnedel patsientidel võib siiski olla vajalik Lucentise sagedasem kasutamine. Sellistel juhtudel jälgitakse esimest 2 kuud ja seejärel iga kolme kuu järel (vähemalt) esimest ravi aastat.

Lisaks määrab juhtimise sageduse individuaalselt raviarst.

Kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed (> 10% - väga tihti;> 1% ja 0,1% ning 0,01% ja 12%, diabeetiline makulaarne ödeem, mis on tingitud 1. tüüpi diabeedist, kontrollimatu arteriaalne hüpertensioon, samuti patoloogiline lühinägelikkus varem) ebaõnnestunud ekspositsiooni vertiporfiiniga fotodünaamilisele ravile.

Puuduvad piisavad andmed järelduste tegemiseks ravimi efektiivsuse kohta patoloogilise lühinägelikkuse ja kahjustuse ekstreemse lokaliseerimisega, hoolimata asjaolust, et sarnane toime täheldati kahjustuse subfoveaalses ja juxtafveaalses lokalisatsioonis.

Fertiilses eas patsiendid ravi ajal on olulised usaldusväärsed rasestumisvastased meetodid.

Mõju mootorsõidukite juhtimisele ja keerukatele mehhanismidele

Kuna Lucentis'e kasutamine võib aidata kaasa ajutise nägemishäire tekkimisele, on soovitatav hoiduda sõidukite juhtimisest ja potentsiaalselt ohtlike tegevuste läbiviimisest, kuni nende häirete raskusaste väheneb.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal

Ravim Lucentis on vastunäidustatud kasutamiseks raseduse ja imetamise ajal.

Kasutage lapsepõlves

Vastavalt juhistele on Lucentis vastunäidustatud alla 18-aastastele lastele, sest selle vanuserühma patsientide ohutust ja efektiivsust ei ole uuritud.

Ravimi koostoimed

Andmed Lucentise koostoime kohta teiste ravimitega ei ole kättesaadavad.

Ravimit ei tohi segada teiste ravimitega või lahustitega.

Analoogid

Teave Lucentise analoogide kohta ei ole kättesaadav.

Ladustamistingimused

Hoida kohas, mis on kaitstud valguse ja niiskuse eest temperatuuril kuni 8 ° C, mitte külmutada. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Aegumiskuupäev: lahus pudelites - 3 aastat; süstelahuses - 2 aastat.

Apteekide müügitingimused

Retsept.

Lucentis arvustused

Läbivaatuste kohaselt on Lucentis kallis ravim, mis parandab märkimisväärselt nägemist, suurendades selle teravust ja täpsust. Puuduste hulgas on peamiselt täheldatud ebamugavust silma sees pärast süstimist, mis püsib teatud aja jooksul.

Lucentise hind apteekides

Lucentise lahuse ligikaudne hind intraokulaarseks süstimiseks (0,23 ml viaalides) - 48 000 rubla.

Lucentis - kasutusjuhised

Lucentis on intraokulaarse manustamise ravim. See on neoangiogeneesi inhibiitor, st pärsib võrkkesta uute veresoonte kasvu. Ravimit kasutatakse vanusega seotud makuladegeneratsiooni raviks, diabeetilise angiopaatia või võrkkesta veenitromboosi tõttu tekkinud makulaarse ödeemi korral.

Koostis ja vabanemisvorm

Lucentise toimeaine on ranibisumab, mis sisaldab 10 mg 1 ml lahuse kohta. Abikomponendid: süstevesi, polüsorbaat, L-histidiinvesinikkloriidi monohüdraat, L-histidiin, a-trehaloosi dihüdraat.

Preparaati valmistatakse värvitu klaasviaalides, mis on ette nähtud silmasisese süstimise jaoks mahuga 0,23 ml (10 mg / ml). Kummikork ja lõhega alumiiniumkate asetatakse peal. Komplekt sisaldab süstalt ja kahte nõela (koos filtriga, mis võimaldab ravimit viaalist ja nõela süstimiseks). Lahus ise on selge või kergelt opalestseeruv, värvitu või värvitu.

Toimemehhanism

Ranibisumab on inimese monoklonaalsete antikehade fragment endoteeli kasvufaktori A suhtes. Seda toodetakse E. coli rekombinantset tüve kasutades.

Lucentis'el on angiogeneesivastane toime, seondudes vaskulaarse endoteeli kasvufaktoriga. See takistab viimasel endoteeli pinnal olevate retseptoritega koostoimet ja inhibeerib veresoonte proliferatsiooni ja neovaskularisatsiooni.

Kuna võrkkesta piirkonnas neoangiogenees aeglustub, väldib ravim patoloogilisi muutusi vananemisega seotud makulaarse degeneratsiooni eksudatiivses-hemorraagilises vormis ja makula turse diabeedi ja võrkkesta veenitromboosi taustal.

Näidustused

Lucentist kasutatakse:

• Täiskasvanu vanusega seotud makulaarse degeneratsiooni ravi (neovaskulaarne või märg, vorm)
• Diabeetilise angiopaatia ja makulaarse ödeemi põhjustatud nägemisteravuse vähenemine. Ravimi kasutamine võib olla sõltumatu või teostada kombinatsioonis või pärast laserkoagulatsiooni.
• võrkkesta veeni oklusioonist tingitud makulaarse ödeemaga seotud vähendatud nägemise ravi.

Annustamine ja manustamine

Lucentist kasutatakse intraokulaarseks manustamiseks, st intravitreaalseks (otse klaaskehasse). Süstimiseks kasutatav standardannus on 0,5 mg või 0,05 ml. Sissejuhatus toimub tavaliselt 1 kord kuus. See nõuab nägemisteravuse kontrollimiseks igakuist optomeetriat.

Vanusega seotud makuladegeneratsiooni ravis tehakse ravimi igakuine süstimine, kuni nägemisteravus on maksimaalsete väärtuste juures stabiliseerunud. Seda tuvastatakse optometriaga kolme kuu jooksul Lucentise määramise vastu.

Kui nägemisteravus väheneb jälle ühe või enama rea ​​võrra, st on rohkem kui 5 tähte, jätkatakse raviravi. Sellisel juhul on vajalik seirel tuvastatud vanusega seotud makuladegeneratsiooni olemasolu. Ravi jätkub kuni nägemisteravus stabiliseerub.

Kui nägemise vähenemine on tingitud makula diabeetilisest turseist, jätkub ravi Lucentis'ega seni, kuni optimeetria stabiilne tulemus saavutatakse kolmeks kuuks. Ravi jätkamine peaks olema makulaarse diabeetilise turse tõttu madalam nägemisteravus. Ravi peatatakse ka siis, kui saavutatakse stabiilne optomeetria tulemus.

Ravimi Lucentis eesmärk võib olla kombineeritud laserkoagulatsiooni kasutamisega või pärast seda (diabeetilise makula turse korral). Kui need manipulatsioonid langevad ühel päeval, siis peaks ravimi intraokulaarse manustamise ja laserkoagulatsiooni vaheline aeg olema üle poole tunni.

Patsiendid, kellel on võrkkesta veeni oklusioon ja vähenenud nägemine, manustatakse ravimit üks kord kuus ja jätkatakse kuni optomeetria stabiliseerub kolm kuud. Pärast seda on vajalik igakuine arstlik läbivaatus ja nägemisteravuse langusega taasalustatakse ravi uuesti. Võrkkesta veenide ummistusega patsientide ravi võib kombineerida laserkoagulatsiooniga või kasutada seda pärast seda. Tuleb meeles pidada, et intraokulaarne süstimine peab toimuma mitte varem kui pool tundi pärast laserkoagulatsiooni lõpetamist.

Vahetult enne süstimist tuleb saadud lahust uurida (setted, värvus). Lahust ei saa kasutada, kui sade ilmub lahustumatute osakeste või värvimuutuse kujul.
Manipuleerimise läbiviimisel tuleb hoolikalt jälgida aseptika ja antiseptikumide eeskirju, sealhulgas käte korrektset käsitsemist, kasutada ainult steriilseid ühekordselt kasutatavaid kindaid, salvrätikuid ja spekulante, samuti paratsentseerimise vahendeid.

Vahetult enne ravimi intraokulaarset manustamist on vaja läbi viia naha desinfitseerimine silmade ja silmalaugude ümbruses. Seejärel ravige sidekest laia spektriga anesteetikumi ja antibiootikumiga. Antibiootikumravi kestus peaks olema 6 päeva (3 päeva enne ja 3 päeva pärast intraokulaarset süstimist).

Lucentise sissetoomise tehnika on see, et nõela ots peaks asetsema klaaskehas 3,5-4 mm tagurpidi limbusest. Samal ajal tuleks vältida meridiaani ja nõel tuleb suunata silma keskele. Süstitud lahuse maht on 0,05 ml. Järgmine ravimi süstimine peab toimuma teisel poolel silma sklera.

Kuna intraokulaarne hüpertensioon on täheldatav ühe tunni jooksul pärast Lucentis'e süstimist, on vajalik kontrollida silmamuna rõhku ja nägemisnärvi pea perfusiooni. Vajadusel tuleb määrata ravi. Intraokulaarne rõhk pärast Lucentise manustamist võib samuti pidevalt suureneda.

Ühe seansi ajal võib ravimit sisestada ainult ühes silmis. Ravimi annuse kohandamine üle 64-aastastele patsientidele ei ole vajalik.

Vastunäidustused

Ravimi kasutamine Lucentis on ohtlik järgmistel juhtudel:

• Suurenenud individuaalne tundlikkus ranibizumabi või ravimi mis tahes komponendi suhtes.
• Nakkusliku protsessi olemasolu silmamuna piirkonnas või periokulaarses segmendis.
• silma põletikulised haigused.
• raseduse või imetamise periood.
• Väiksem vanus (kuni 18 aastat).

Lucentise ettevaatusabinõud nõuab järgmiste seisundite olemasolu:

• Akuutse tserebrovaskulaarse õnnetuse tekkimise riskitegurid.
• Ülitundlikkusreaktsiooni esinemine ajaloos.
• veresoonte endoteeli kasvufaktorit mõjutavate ravimite samaaegne manustamine.

Sellistel juhtudel on enne Lucentise ravimi kasutamist vaja konsulteerida spetsialistiga ja hoolikalt hinnata kahjude ja kasulikkuse suhet igas konkreetses olukorras.

Kui ranibizumabi väljakirjutamisel on tekkinud üks järgmistest kliinilistest seisunditest, tuleb ravi lõpetada ja mitte jätkata:

• silmasisese rõhu suurenemine üle 30 mm Hg;
• nägemisteravuse vähenemine rohkem kui 29 tähega võrreldes viimase optomeetriaga;
• võrkkesta jaotus;
• massiivsed subretinaalsed verejooksud, mis hõivavad rohkem kui poole piirkonnast või mõjutavad keskset fossa;
• operatsioonijärgne ja operatsioonijärgne (28-päevane) intraokulaarse kirurgilise manipulatsiooni periood.

Tehke Lucentis'e süstimine vajalikuks vastavalt kõikidele aseptika ja antisepsisega seotud reeglitele. See seisund on väga oluline, kuna see mõjutab otseselt selliste patoloogiliste seisundite tekkimise tõenäosust nagu võrkkesta rebimine, endoftalmiit, iatrogeenne traumaatiline katarakt.

Patsiendid, kellel on suur risk rhegmatogeense võrkkesta eraldumise tekkeks, tuleb määrata äärmiselt ettevaatlikult. Kui ravi ajal tekkis võrkkesta regmatogeenne eraldumine ning kolmanda või neljanda etapi makula rebend, tuleb Lucentis-ravi kohe lõpetada.

Praegu puuduvad objektiivsed andmed ranibisumabi kasutamise kohta keskse võrkkesta veeni või selle harude isheemilise oklusiooniga patsientidel, samuti võrkkesta veeni oklusioonil. Nendel patsientidel ei ole ravimi kasutamine soovitatav, kui esinevad pöördumatu isheemia sümptomid ja nägemisfunktsiooni kadu.
Lapsele kandmise ja rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav ravimit määrata. Hoolimata asjaolust, et intraokulaarselt manustatuna on ravimi toime kehale minimaalne, loetakse Lucentis potentsiaalselt ohtlikuks aineks. See võtab arvesse selle toimemehhanismi, teratogeenset ja ebriotoksilist toimet. Selles suhtes peaksid reproduktiivses eas naised kasutama ravimi kasutamise ajal usaldusväärseid rasestumisvastaseid meetodeid. Soovitatav intervall Lucentis-ravi ja võimaliku kontseptsiooni vahel peab olema vähemalt kolm kuud.

Kõrvaltoimed

Kõige silmapaistvamaid ja ohtlikke kõrvaltoimeid, mis on seotud silmasisese ravimi manustamisega, on:

Endoftalmiit;
• iatrogeenne traumaatiline katarakt;
• reumatoloogiline võrkkesta eraldumine.

Muud olulised patoloogilised muutused optilise aparaadi osas, mis tekkisid Lucentise määramisel, ühendavad silmasisese rõhu suurenemist ja silmasisese põletikulise protsessi.

Järgnevalt on täheldatud toimet, mida täheldati patsientidel Lucentis'e (0,5 mg annuse) määramise taustal. Nende sagedus ei ületanud 2% juhtudest võrreldes kontrollgrupiga (platseebo või fotodünaamiline ravi).
Sagedust hinnati vastavalt standardskeemile (väga sageli - 10%, sageli 1-10%, harva 0,1-1%, harva 0,01-0,1%).
Nakkuslikud protsessid: nasofarüngiit on väga sage, sageli areneb gripp ja kuseteede infektsioon.

Hematopoeesi küljelt tekkis sageli aneemia.

Vaimse häire seas tekkis patsientidel sageli ärevus.

Kesknärvisüsteemiga kaasneb sageli peavalu ja harva - insult.
Visiooni organ osales suurel määral juhtudest:

• väga sageli tekkinud silmasisese põletiku, lahtihaarde ja klaaskeha põletik, nägemishäired, võrkkesta ja sidekesta hemorraagia, valu ja võõrkeha tunne silmis, nende punetus ja sügelus, suurenenud silmasisese rõhu suurenemine, suurenenud pisaravool või kuiva silma sündroom, blefar ;
• sageli esinesid võrkkesta degeneratiivsed muutused, selle eraldumine ja pisarad, võrkkesta pigmentepiteeli purunemine ja eraldumine, klaaskeha piirkonnas kahjustused ja verejooks, nägemisteravuse vähenemine, põletikulised muutused (iriit, uveiit, iridotsüklitis), tagaklaasi kapsli hägusus, katarakt, sealhulgas subkapsulaarsed, erossiivsed sarvkesta haavandid, punkti keratiit, ähmane nägemine, silmade verejooksud, sealhulgas ravimi süstekoha, rakulise opalseesi, fotopsia, konjunktiviit, eriti allergiad eskoy milline, fotofoobia, sidekesta punetus, eritis, hellust ja laugude;
• harva tekkis täielik nägemise kaotus (pimedus), endoftalmiit, ödeem, striaad, sarvkesta ladestused, valu ja ärritus süstekohal, hüpopoon, hüfema, iirise adhesioon, ebatavaline tunne silmamuna, silmalau ärritus.

Hingamisteede kõrvaltoimed olid sageli köhimine ja seedetrakti osa, iiveldus.

Nahal on sageli esinenud allergilisi ilminguid (punetus ja sügelus, lööve ja urtikaaria).

Lihas-skeleti süsteem reageeris Lucentisele väga sageli arthralgias.

Kui ravimi kasutamise taustal hakkab ükskõik milline neist kõrvaltoimetest progresseeruma või ei ole kirjeldatud seisundit, peate sellest kohe arstile teatama.

Üleannustamine

Mõnedes uuringutes on Lucentisega täheldatud üleannustamist. Kõige sagedamini kaasnes soovimatu annuse ületamisega silmamuna piirkonnas silmasisese rõhu ja valu suurenemine.

Üleannustamise korral on patsient eelistatavalt arsti järelevalve all, kes kontrollib silma siserõhku.

Ravimi koostoimed

Kuna Lucentis'e koostoimet teiste ravimitega ei ole piisavalt uuritud, ei tohi te seda segada ühegi lahuse või ravimiga.

Erijuhised ja ettevaatusabinõud

Tehke ravimi sissetoomine ainult silmaarst, kellel on intraokulaarsete süstide oskus. Protseduuri ajal peate järgima aseptika ja antiseptikume. Selleks et tuvastada õigeaegselt kohaliku nakkusprotsessi võimalikku arengut ja määrata vajalik ravi, on vaja patsienti nädalat pärast süstimist jälgida. On väga oluline, et patsient oleks teadlik nakkuse võimalusest ja teavitaks viivitamatult raviarsti kõigist endoftalmiidiga seotud häirivatest sümptomitest.
Lucentis'el on immunogeensed omadused. Tulenevalt asjaolust, et kui patsiendil on makulaadi diabeetiline turse, suureneb ravimi üldise toime risk mõnevõrra, ülitundlikkuse ja allergiate tekke oht on samuti suurem.

Kõiki patsiente tuleb teavitada silmasisese põletiku sümptomitest, kuna see võib kaasneda Lucentis'e antikehade silma tekitamisega.

Kuna endoteliaalse kasvufaktori A inhibiitorite sisseviimine, millele viitab ranibizumab, võib tekitada trombemboolilisi komplikatsioone, võib tekkida isheemiline insult. Selle komplikatsiooni tekkimise risk on suurem patsientidel, kellel on esinenud isheemilisi sündmusi ajuarterites.

Patsientidel tund aega pärast ravimi manustamist suurenes rõhk silmamuna. Samuti tuvastati silma siserõhu pidev suurenemine. Seetõttu on soovitatav jälgida selle ajavahemiku jooksul silmamuna sees olevat rõhku ja nägemisnärvi pea perfusiooni.

Lucentise samaaegset süstimist mõlemale silmale ei soovitata, kuna seda manustamisviisi ei ole üksikasjalikult uuritud. On võimalik, et selline sissetoomine võib suurendada ravimi süsteemset toimet ja põhjustada suure kõrvaltoimete riski.

Lucentise kasutamise kohta patsientidel ei ole piisavalt andmeid.

• diabeetiline makula turse 1. tüüpi suhkurtõve esinemisel;
• süsteemne aktiivne nakkusohtlik protsess;
• ravi, mida tehakse teiste ravimite intraokulaarse süstimise teel;
• proliferatiivne diabeetiline retinopaatia;
• mitte-nakkuslikud seotud silma patoloogiad (võrkkesta eraldumine, eriti makula piirkonnas).

Raske suhkurtõvega patsientidele (glükeeritud hemoglobiini tase on üle 12%) ei ole kogemusi ravimi väljakirjutamise kohta ning süsteemse arteriaalse rõhu kontrollimatut suurenemist.
Kõik fertiilses eas naised peavad kasutama häid ja usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kuna nägemisteravuse ajutine halvenemine on võimalik pärast Lucentise intraokulaarset manustamist, ei tohiks patsiendil ravi ajal juhtida sõidukeid ega töötada keeruliste mehhanismidega. Keeld peab kehtima kuni nägemishäire täieliku kadumiseni.

Pudelit koos Lucentis'ega võib kasutada ainult ühekordse intraokulaarse süstimise jaoks. Komplekt sisaldab nõela koos filtriga, mis on vajalik lahuse eraldamiseks viaalist, süstlast ja kollast nõela, mida tuleb süstida.

Sissejuhatava lahenduse valmistamiseks on vaja järgmist meetodit:

1. Enne pudeli avamist tuleb korgi pinda ravida antiseptikuga.
2. Ühendage 1 ml süstal nõelaga väga hoolikalt, et koguda lahus pudelisse. Seejärel pange nõel koos filtriga pudelisse läbi korgi keskme nii, et see puudutaks pudeli põhja.
3. Viige kogu lahus viaalist süstlasse.
4. Pärast nõela viaalist eemaldamist tõmmake süstla kolb veidi tagasi (0,9 ml märgini), nii et kogu nõela õõnsuses olev lahus siseneb.
5. Seejärel eemaldage nõel ja visake see ära. On väga oluline meeles pidada, et filtri nõela ei saa kasutada intraokulaarse süstimise läbiviimiseks.
6. Ühendage süstal lahusega ettevaatlikult kollase nõelaga süstimiseks.
7. Eemaldage nõelalt kaitsekork. Ärge puudutage nõela käte või muude esemetega.
8. Eemaldage liigne õhk süstlast ja asetage kolb 0,05 ml-ni. Pärast seda liigutage kolb tagasi, ei ole enam võimalik.
9. Lahuse sisestamine silma klaaskehasse.

Kui viaalis on jäänud Lucentis'i lahuse kogus, tuleb see hävitada, kuna selle korduv kasutamine on vastuvõetamatu.

Hoidke ravimit pimedas kohas temperatuuril 2-8 kraadi.

Hind ravim Lucentis

Ravimi maksumus apteekides Moskvas ja Venemaal 52 000 rubla. (10 mg / ml 0,23 ml fl.). See ei hõlma intravitriaalse manustamise hinda. Patsient saab ravimit osta apteegis iseseisvalt või ta võib kasutada silma kliinikus kättesaadavaid ravimeid (mis võib olla palju kasumlikum, sest ühte pudeli võib kasutada mitme patsiendi manustamiseks).

Lucentise (ilma ravimi maksumuseta) intravitriaalse manustamise hind Moskva silmakliinikus on 19 000 rubla. Ravimit makstakse eraldi (50 000 rubla). Saate täpsustada andmete asjakohasust jaotises "Hinnad".

Analoogid

Avastin (Avastin, bevacizumab) on sarnaste haiguste ravis laialdaselt kasutatav Lucentise analoog.

Samal ajal on Avastinil madalam hind, mis võib olla üks tema kasuks. Lucentis on mõeldud kasutamiseks ainult oftalmoloogias, Avastini kasutatakse onkoloogias.

Video Lucentise intravitaalsest süstimisest:

Moskva silmakliinikule pöördudes saate testida kõige kaasaegsemaid diagnostikavahendeid ja vastavalt oma tulemustele saate juhtivate spetsialistide individuaalsed soovitused tuvastatud patoloogiate ravis.

Kliinik töötab seitse päeva nädalas ilma puhkepäevadeta, 9 kuni 21 h. Te saate kohtumisi teha ja küsida ekspertidelt kõiki küsimusi, millega olete huvitatud, helistades numbrile 8 (495) 505-70-10 ja 8 (495) 505-70-15 või võrgus. kasutades kohapealset vormi.

Artikli autor: Moskva silmakliinik Mironova Irina Sergeevna

Miks on Lucentis ette nähtud?

Visioon on üks peamisi inimorganeid, mis suhtlevad välismaailmaga, mistõttu on nii oluline nägemuse säilitamine ja haiguste korral on vaja viivitamatult meetmeid nende kõrvaldamiseks.

Silmaarstid kasutavad võrkkesta vanuselise makulaarse degeneratsiooni keeruliseks raviks sageli kaasaegset ravimit Lucentis.

See ravim kuulub silmahaiguste raviks progressiivsetesse revolutsioonilistesse ravimitesse.

Soovitame teil oma artiklis teada saada, kuidas ravimit õigesti kasutada, selle vastunäidustusi ja kasutusomadusi.

Kasutusjuhend

Meetmete tõhusus

Seda ravimit valmistavad farmatseudid nägemise eksudatiivse hemorraagilise vanusega seotud makulaarse degeneratsiooni efektiivseks raviks.

Toimeaine: ranibisumab - inimese antikehade monoklonaalne fragment kasvufaktori suhtes, mis on võimeline ennast aktiivselt ekspresseerima.

Oftalmoloogias kasutatakse seda efektiivselt vanusega seotud makulaarse düstroofia ravis. Lucentist kasutatakse ka nägemisteravuse taastamiseks diabeetilise makulaarse ödeemi juuresolekul.

See ravim peatab oluliselt moodustunud veresoonte võrkkesta kinnitamise protsessi. Pärast teatud kasutusperioodi normaliseeritakse võrkkesta paksus ja taastatakse selle struktuur.

Ravim suudab kõrvaldada mitte ainult tagajärjed, vaid ka põhjus ise, tungides silma võrkkesta kõigisse kihtidesse.

Juba esimesel vastuvõtmisel väheneb märkimisväärselt makula turse ja kahjustuste ala, mis vähendab nullverejooksu ja ebapiisavat veresoonte proliferatsiooni.

Näidustused

Lucentis on kitsasulatuslik ravim, mistõttu seda kasutatakse, kui:

 • makulaarne degeneratsioon on märg (neovaskulaarne),
 • nägemisteravuse taastamine pärast makulaarse diabeedi turset on vajalik;
 • nägemise taastamine pärast võrkkesta veeni oklusiooni põhjustatud makula turset;
 • silma piirkonna kasvajad.

Koostis ja vabanemisvorm

Lucentist toodetakse värvitu lahusena intravitreaalseks manustamiseks. Lahus villitakse läbipaistvatesse klaaspudelitesse. Süstlasse ja nõela süstlasse. Samuti lisas iga ravimi pakett juhiseid.

Ranibisumab - ravimi toimeaine. See on angiogeneesi inhibiitor. See pärsib uute veresoonte tekkimist, millega kaasneb alati makulajas degeneratiivsed muutused.

See on õhukeste ja rabedate veresoonte välimus, mis põhjustab kiulise koe liigset kasvu ja armide väljanägemist, mis omakorda lõpeb visiooni kadumisega.

Ka Lucentis sisaldab abiaineid:

 • polüsorbaat;
 • alfa-trehaloosdihüdraat;
 • L-histidiin; vesi

Kuidas kasutada?

Üks preparaadi ampull lahutatakse ühe intravitreaalse süstimise jaoks.

Ühe intravitreaalse süstimise korral lahutatakse üks ravimi ampull. Ravimit süstitakse otse silma klaaskehasse.

Manustamise režiimi ja annuse määrab ainult silmaarst, kuid juhised määravad ravikuuri kolmeks süstiks, millest minimaalne intervall on 1 kuu.

Enne Lucentise klaaskehasse kandmise protseduuri on vaja kontrollida lahustuvuse kvaliteeti ja lahuse värvi. Mitte mingil juhul ärge kasutage ravimit vähimates värvimuutustes ja võõrastes lahustumatutes osakestes.

Erijuhised

 1. Lucentis'e süstimist teostab ainult silmapõletik spetsiaalse filternõelaga aseptilistes tingimustes. Pärast selle ravimi manustamist on patsient arsti järelevalve all veel umbes nädal.
 2. Kui insuldihaigetel on korduv oht.
 3. Lucentis võib nõrgestada rasestumisvastaste vahendite mõju, nii et fertiilses eas naised peaksid hoolitsema teiste tõhusate meetodite eest soovimatu raseduse vältimiseks ravi ajal.
 4. Samuti on ravi ajal vaja hoiduda autoga sõitmisest.

Lucentise koostoime teiste ravimitega

Praeguseks ei ole uuringuid selle ravimi koostoime ja kokkusobivuse kohta teistega läbi viidud, sest Lucentist ei soovitata kasutada koos teiste ravimitega.

Loe edasi - Tsiproleti silmatilkade kasutamise juhised. Üksikasjalik artikkel tilkade omaduste kohta.

Artikliga (üksikasjad) ravitakse hüperoopia rahvahooldusvahendeid.

Vastunäidustused

Pöörake tähelepanu ravimi vastunäidustustele.

Lucentise sissetoomine on tõsine meditsiiniline sekkumine ning hoolimata selle tõhususest on see vastunäidustatud paljudes haigustes ja seisundites. Siin on peamised:

 • rasedus;
 • imetamine;
 • ükskõik millise ravimi komponendi talumatus;
 • silmainfektsioonid;
 • laste vanus kuni 18 aastat.

Mõnel juhul ei ole Lucentis vastunäidustatud, kuid seda tuleb kasutada ettevaatusega:

 1. Allergilised reaktsioonid või anafülaksia ajaloos.
 2. Insult või insultide tõenäosus.
 3. Vaskulaarsete ainete samaaegne kasutamine.
 4. Vanusega seotud makulaarne degeneratsioon koos diagnoositud pigmentepiteeli eraldumisega.

Mõnikord tekib Lucentis'e sissetoomise protsessis mitmeid komplikatsioone ja ravi tuleb lõpetada (edaspidi on Lucentis-ravi vastunäidustatud):

 • võrkkesta pisar;
 • silmasisese rõhu üle 30 mm;
 • subretinaalsed verejooksud.

Kõrvaltoimed

Selle ravimi kõrvaltoimed on väljendatud järgmiselt:

Need kõrvaltoimed võivad mõjutada mitte ainult nägemisorganite piirkondi, vaid ka inimkeha üldist seisundit, näiteks:

Rakenda ravim on parem ainult pärast arsti kontrolli ja täpse annuse järgi. Kui pärast ravimi kasutamist avastatakse negatiivseid ilminguid, tuleb selle kasutamine lõpetada ja sellest arstile teatada.

Üleannustamine

Juhusliku üleannustamise juhtude kohta on mõningaid tulemusi, mis olid järgmised:

 • silma valu
 • silmasisese rõhu suurenemine.

Kui Lucentis'i manustamine on üleliigne ja reaktsioonid ilmnevad, on vajalik kontrollida silmasisese rõhu taset ja viia läbi asjakohane ravi.

Loe edasi - tetratsükliini salvi hind. Hinnad SRÜ apteekides.

Uudistes (rohkem infot) juhised aktovegiini kasutamise kohta ampullides.

Raseduse ajal

Kas ma saan seda ravimit rasedatele kasutada?

Lucentise kasutamine raseduse ajal on rangelt vastunäidustatud. On teada, et ranibizumabil on teratogeensed omadused.

Ja kuigi intraokulaarse manustamise korral ei ole see peaaegu süsteemset toimet, on parem hoiduda selle kasutamisest.

Lucentis'e kasutamine rinnaga toitmise ajal on samuti keelatud, kuna on tõestatud, et ranibizumabi sisaldus rinnapiimas leidub mikroelementides.

Reproduktiivses eas naistel soovitatakse ennast raseduse eest hoolikalt kaitsta. Te võite lõpetada enda kaitsmise vähemalt 90 päeva pärast viimase ravimi kasutamist.

Ladustamistingimused

Ravim kehtib 36 kuud alates valmistamise kuupäevast. Hoida valguse eest kaitstult ja lastele kättesaamatus kohas. Säilitamistemperatuur 2–8 ° C. Te ei saa külmutada.

Müügitingimused apteekidest

Ravim vabastatakse ainult retsepti alusel.

Auto juhtimine ja erinevad mehhanismid

Mõnikord pärast Lucentise juurutamist on nägemine ajutiselt häiritud, mistõttu ei ole soovitatav juhtida autot ja teisi mehhanisme, kuni soovimatud reaktsioonid täielikult ei kao.

Järgmine materjal aitab kaitsta silmi erinevate haiguste ilmnemisel:

Analoogid

Selle ravimi analoog on Avastin, milles toimeaine on bevatsisumab. Seda kasutatakse laialdaselt sarnaste haiguste ravis. Ontoloogias kasutatakse lisaks oftalmoloogiale Avastini. Ravimi hind on madalam kui Lucentis.

Ravimi hind

Ravimi hind algab 55 000 rubla.

Selle ravimi maksumus on sama kõrge efektiivsuse tõttu üsna kõrge ja see on:

 • Venemaal (süstelahus, süstal ja 2 spetsiaalset nõela) - 55 000 kuni 64 000 rubla,
 • Ukrainas, sama komplekt maksab umbes 16,500 kuni 19200 grivna.

Lucentise ülevaated silmade kohta

Väga optimistlik märkus on täheldatud narkootikumide Lucentise ülevaates: 90% patsientidest pärast ravi on säilitanud oma nägemuse ja 70 protsendil on see paranenud kui varem. Patsiendid märgivad ka sissejuhatava protseduuri valutust.

Positiivset tagasisidet jätavad ka silmaarstid, märkides sissejuhatava meetodi suurt positiivset mõju ja valutust.

Ainus ebasoodsas olukorras olev patsient peab ravimi kõrget maksumust, kuna paljud neist ostsid ravimi omal kulul.

Järeldus

 1. Lucentis on kitsasulatuslik ravim, mida kasutatakse makulaarse degeneratsiooni niiske vormi raviks, nägemisteravuse taastamiseks pärast makulaarse diabeetilise ödeemi taastamist ja nägemise taastamist pärast makula nakatumist, mis on tingitud võrkkesta veenide oklusioonist.
 2. Ravimi koostises sisalduva ranibizumabi aktiivse koostisosa tõttu normaliseerib ja taastab ravim võrkkesta paksuse struktuuri, kõrvaldab mitte ainult haiguse mõjud, vaid ka põhjus, vähendab makula turse ja kahjustuste piirkonda, peatab silma veresoonte verejooksu ja patoloogilise kasvu.
 3. Ravimit valmistatakse süstena ja seda kasutatakse intraokulaarseks manustamiseks.
 4. Selle süstimise mugavus on see, et pakendis on lisaks lahusele ka ühekordselt kasutatav süstal, filter, nõel ravimi võtmiseks ja nõel süstla süstimiseks.
 5. Ravimi juhendis määratakse ravi kestus kolme süstega, iga vahega vähemalt üks kuu.
 6. Lucentist ei soovitata kasutada samaaegse ravi korral teiste ravimitega ilma arsti retseptita.
 7. Sellel on palju kõrvaltoimeid ja vastunäidustusi.
 8. Sellel on üks analoog - Avastin, millel on oma koostises veel üks toimeaine, kuid mida kasutatakse sarnaste haiguste raviks. Avastini hind on mõnevõrra madalam.
 9. Ravimit tuleb hoida temperatuuril 2… 8 ° C ja seda ei tohi külmutada.

Video

Esitame teie tähelepanu järgmisele videole:

Lucentis

Lucentis (ranibisumab) on ravim, mille peamine eesmärk on intravitreaalne manustamine koos asoproliferatiivse toimega. Intravitreaalne süstimine on tänapäeva oftalmoloogilises praktikas üks efektiivsemaid ravimeetodeid. Sel viisil saavad ravimid otseselt oma mõju eesmärgi - silma võrkkesta erinevate raskete patoloogiliste aluste raviks. Sertifitseeritud ravim intravitreaalseks süstimiseks on ravim Lucentis, mida käsitletakse käesolevas artiklis.

Mis on Lucentis

Ravimi Lucentis toimeaine on ranibisumab, mis biokeemilisest seisukohast on inimese rekombinantse monoklonaalse antikeha fragment, mis on ette nähtud silmasisese manustamise jaoks. Paljude aluse patoloogiliste seisundite, sealhulgas makulaarse degeneratsiooni ja diabeetilise retinopaatia märgade vormidega kaasneb vastloodud veresoonte anomaalse struktuuri ja funktsionaalsete omaduste kasv. Sellised veresooned on halvemad, kalduvad sageli purunema, millega kaasnevad verejooks võrkkestas, klaaskehas ja subretinaalses ruumis.

Selline patoloogiline protsess on tegelikult lõpmatu ja põhjustab pöördumatut nägemiskaotust. Ebanormaalsete veresoonte leviku peatamine aitab erirühma ravimit - vasoproliferatiivseid aineid. Sellesse rühma kuuluvad ranibisumab või Lucentis. Lucentise torkimine seondub ja seega blokeerib inimese veresoonte endoteeli kasvufaktori (VEGF) bioloogilise aktiivsuse, mis takistab veresoonte kasvu.

Lucentise koostis ja vorm

Ravim Lucentis on steriilne värvitu või kahvatukollane kergelt opalestseeruv lahus, mis on täidetud tootja ühekordselt kasutatava süstla või klaasist ühekordselt kasutatava viaaliga. Steriilne lahus sisaldab 10 mg / ml ranibizumabi. Lahuses sisalduvad abiained on histidiin, polüsorbaat, trehaloosdihüdraat. Lahuse maht viaalis on 2,3 ml. Ravimipudelit ei saa kasutada mitme patsiendi jaoks, üks Lucentis'i süst on mõeldud ainult üheks intravitreaalseks süstimiseks. Ravimi Lucentis tootja on Novartis Pharma (Šveits). Hoidke ravimit külmkapis, jälgides temperatuuri režiimi - 2-8 ° C. Külmutage ravim on keelatud. Hoidke pimedas kohas. Säilitus- või transporditingimuste rikkumine võib mõjutada ravimi omadusi.

Lucentise toimemehhanism

Ravim Lucentis (Ranibisumab) on vaskulaarse endoteeli kasvufaktori A (VEGF-A) vastase antikeha fragment. On tõestatud, et VEGF-A põhjustab vaskulaarse seina kaudu neovaskularisatsiooni ja vedeliku higistamist - protsessid, mis on tingitud makulaarse degeneratsiooni ja teiste võrkkesta haiguste progresseerumisest. Lucentise kasutamine viib VEGF-A seondumiseni, takistades seeläbi antud aine molekulide koostoimet sama nimetusega retseptoritega (VEGFR1 ja VEGFR2). Kirjeldatud retseptorid paiknevad kapillaaride siseseina vooderite endoteelirakkude pinnal. Lucentis'e süstimine vähendab endoteeli proliferatsiooni, vähendab vedeliku voolu läbi veresoonte seina ja moodustab palju väiksema arvu uusi funktsionaalselt defektseid veresooni.

Farmakokineetilise analüüsi kohaselt on ranibisumabi poolväärtusaeg klaaskehast pärast Lucentis'e süstimist 0,5 mg standardannusega umbes 9 päeva. Ravimi kontsentratsioon plasmas väheneb proportsionaalselt selle eliminatsiooniga silmamuna õõnsusest. Tuleb märkida, et ranibizumabi kontsentratsioon plasmas on 90 000 korda väiksem kui selle kontsentratsioon silmamuna õõnsuses. See tähendab, et ravimil ei ole tegelikult süsteemset toimet.

Näidustused Lucentise kasutamiseks

Lucentise kasutamise juhised ja mitmete teaduslike uuringute andmed näitavad järgmisi ravimi intravitreaalse manustamise näiteid:

 • Makulaarse degeneratsiooni neovaskulaarne (märg) vorm.
 • Võrkkesta veeni oklusioonist tulenev makulaarne turse.
 • Diabeetiline retinopaatia, millel on makulaarne ödeem.
 • Müoopia põhjustatud koroidne neovaskularisatsioon.

See tähiste nimekiri on tavaline. Lucentise intravitreaalse manustamise vajadust määrab raviarst iga patsiendi kohta, lähtudes nii kliinilisest pildist kui ka fundus-seisundi dünaamikast.

Lucentise manustamise sagedus ja annus

Ravim Lucentis on mõeldud ainult intravitreaalseks manustamiseks. Manustamissagedus ja annustamisskeem sõltuvad funduspatoloogia tüübist:

 • Kui makulaarse degeneratsiooni neovaskulaarne (märg) vorm on 0,5 mg (0,05 ml 10 mg / ml lahus), on Lucentis'e soovitatav süstida süstimiseks 1 intravitreaalne ravimi manustamine 1 kord kuus (minimaalne intervall süstimiste vahel on 28 päeva). Ravi ajal on vajalik perioodiline fundus-uuring ja nägemisteravuse kontroll. Ravimi manustamist on võimalik vähendada pärast kolmekordset järjestikust manustamist tingimusel, et seisund stabiliseerub ja nägemisteravus paraneb. On vastuvõetav, et Lucentise süstimine viidi läbi 1 kord 3 kuu jooksul pärast ravimi järjestikust 4-kordset kasutamist.
 • Blokaadist tuleneva makulaarse võrkkesta veeniga, samuti diabeetilise võrkkesta patoloogiaga põhiline annustamisskeem on sarnane - 0,5 mg (0,05 ml 10 mg / ml lahust) Lucentis't soovitatakse intravitreaalseks süstimiseks 1 kord kuus. Lucentise igakuine süstimine peaks vahelduma aluse ja nägemisteravuse jälgimisega.
 • Müoopia põhjustatud koroidne neovaskularisatsioon nõuab 0,5 mg Lucentise intravitreaalset manustamist iga kuu kolme kuu jooksul. Vastavalt tunnistustele võib ravi korrata.

Haiguse dünaamika jälgimine toimub nägemisteravuse, samuti fluorestseeruva angiograafia ja optilise sidususe tomograafia hindamisega. Makulaarse degeneratsiooni neovaskulaarses vormis, samuti patoloogilise müoopiaga seotud kooroidse neovaskularisatsiooni korral loetakse teraapia efektiivsuse näitajaks negatiivse dünaamika puudumist nägemisteravuse ja võrkkesta seisundis. Kui Lucentise mitmed manustamised ei mõjuta, on arstil õigus ravi katkestada, oodamata ravi lõppu. Lucentise kasutamist võib kombineerida võrkkesta laserkoagulatsiooniga.

Lucentise intravitreaalne sissetoomine

Lucentise intravitreaalne manustamine on kirurgiline sekkumine silmamuna, mistõttu tuleb see teha steriilses tööruumis. Postoperatiivsete nakkuslike tüsistuste optimaalne ennetamine on vastavus kõikidele aseptikareeglitele, samuti operatsioonivälja ravimine joodi sisaldava antiseptikuga, ilma et oleks esinenud allergilist reaktsiooni joodi suhtes. Enne manipuleerimist teostab arst silma kontrolli ja mõõdab silmasisese rõhku. Nõela paksus Lucentis'e intravitreaalseks süstimiseks - 27-30G. Süstimiskoht asub 3,5-4 mm kaugusel limbusist, nn pars plana, nii et võrkkesta ja läätse ei kahjustaks. Pärast nõela läbimist silmamuna õõnsusse viiakse läbi Lucentise järkjärguline süstimine klaaskehasse. Lucentise torkimine on praktiliselt valutu, nii et piisav on lokaalanesteesia silmatilkade või anesteetilise geelina.

Silmade rõhu kontroll tuleb läbi viia 30 minuti jooksul pärast Lucentise intravitreaalset manustamist. Samuti tuleb võrkkesta arteri perfusiooni jälgimiseks läbi viia spetsialist. 3–7 päeva pärast manipuleerimist on vajalik silmade uurimine, et jälgida fondi seisundit ja nakkuslike tüsistuste varajast avastamist. Antibiootikumi profülaktiline manustamine pärast Lucentise intravitreaalset kasutamist on raviarsti otsustada.

Vastunäidustused Lucentise kasutuselevõtule

Kirjeldatud ravimi kasutamise vastunäidustused sõltuvad mitte ainult ravimi omadustest, vaid ka selle kasutamise meetodist. On olukordi, kus iseenesest on Lucentise intravitreaalne manustamine selle või selle patsiendi jaoks vastunäidustatud. Lucentis'e kasutamine on vastunäidustatud järgmistes kliinilistes olukordades:

 • Individuaalne talumatus või ülitundlikkus ranibisumabi suhtes, varasemad allergilised reaktsioonid selle ravimi manustamisele.
 • Silmade ja periokulaarse piirkonna nakatunud põletikulised protsessid.
 • Rasedus ja imetamine on ka Lucentise kasutamise vastunäidustused.
 • Patsient on alla 18-aastased, sest Lucentis'e kasutamist lastel ei ole uuritud.

Nagu ka näidustused ja vastunäidustused Lucentzi intravitreaalseks manustamiseks, määrab raviarst iga patsiendi kohta eraldi.

Lucentise valmistamisanaloogid

Antiproliferatiivsete ainete rühma esindab mitte ainult Lucentis. On ka teisi sarnase toimemehhanismiga ravimeid. Mõelge mõnele neist:

 • Avastin. Selle ravimi toimeaine on bevatsisumab, mis on toimemehhanismis sarnane ranibisumabi või Lucentis'e toimele. Avastini kasutati onkoloogiliste haiguste kemoterapeutiliseks raviks aktiivselt. Hiljem viidi läbi teaduslikud uuringud ja tõestati Avastini efektiivsust antiproliferatiivse toimeainena. Bevatsisumabi kasutatakse diabeetilise retinopaatia, koroidse neovaskularisatsiooni ja neovaskulaarse makulaarse degeneratsiooni raviks.
 • Eilea Selle ravimi toimeaine on aflibertsept. See tööriist kiideti heaks fondi patoloogia raviks 2011. aastal. Näidustused langevad Lucentise omadest. Selle tööriista tunnuseks on selle võime siduda mitte ainult endoteeli veresoonte kasvufaktorit, vaid ka platsenta kasvufaktorit. Selle ravimi omadus on pikem toimeaeg.

Ravimi valik põletikuvastaste ravimite rühmast jääb alati raviarstile. Patsienti teavitatakse alati üksikasjalikult kõigist omadustest, saadud teabe põhjal nõustub ta Lucentise või mõne muu selle analoogi intravitreaalse manustamisega.

Lucentis. Ravi hind ja maksumus

Lucentis'e ravi hind ei hõlma mitte ainult ravimi hinda, vaid ka intravitreaalse manustamise korda. See menetlus, vaatamata näilisele lihtsusele, ei ole vähem vastutustundlik manipuleerimine kui muud tüüpi sekkumised oftalmoloogias. Pärast ravimi süstimist silmamuna õõnsusse on oht nakkuslike tüsistuste tekkeks. Seetõttu peaks sellist manipuleerimist teostama ainult kõrge kvalifikatsiooniga spetsialist steriilsuse osas. Lucentise intravitreaalse manustamise vajadus spetsialiseeritud operatsiooniruumis ning suure hulga tarvikute kasutamine määrab kindlaks Lucentise kasutamise kulud. Venemaa jaemüügi apteegikettide ravimi Lucentis hind on 50000-52000 rubla. Ravimi intravitreaalse manustamise maksumus varieerub vahemikus 18 000-25 000 rubla. Samuti on vaja meeles pidada silmaarsti kontrollkäike ravi ajal, samuti arsti poolt määratud diagnostilisi manipulatsioone.

Lucentis. Ülevaated ja soovitused

Lucentis on üks kaasaegsetest ja ohututest vasoproliferatiivsetest agensitest, mille kasutamine aitab edukalt peatada selliste ohtlike oftalmoloogiliste haiguste nagu diabeetiline retinopaatia ja neovaskulaarse (märg) makuladegeneratsiooni progresseerumist. Lucentise kasutamisel on palju positiivseid kommentaare nii võrkkesta patoloogiaga patsientide kui ka praktiseerivate oftalmoloogide seas. Selle kasutamine on aidanud säilitada ja parandada suure hulga patsientide nägemust. Ja kui olete varem saanud Lucentis'e süstimise, oleksime tänulikud, kui jätate oma arvamuse ravimi kohta meie veebisaidil arvustuste lehel. Lõppude lõpuks on võimalik, et teie kogemus ja tagasiside Lucentise kohta aitavad kaasa teiste patsientide valikule.

Veel Artikleid Umbes Silmapõletik